Czech

komora

Lexical category: noun

singularplural
nominativekomorakomory
accusativekomorykomor
dativekomořekomorám
genitivekomorukomory
vocativekomorokomory
locativekomořekomorách
instrumentalkomoroukomorami

Meaning 1

menší vedlejší místnost v domě nebo bytě

Example sentences:

Dále se v bytě bude nacházet komora na ukládání sportovních potřeb, umístěna bude u vstupu do bytu.

Meaning 2

mining

důlní prostor vyhloubený k různým účelům

Example sentences:

Projdou labyrintem chodeb, uvidí dobývací komory, repliky důlních strojů i historické hornické nástroje.

Meaning 3

uzavřený prostor technických zařízení

Example sentences:

Speciální konstrukce spalovací a dohořívací komory umožňuje v těchto kotlích v maximální míře spálit prchavou hořlavinu uvolněnou ze dřeva.

Do této observatoře umístil vlastnoručně zhotovený dalekohled s fotografickou komorou na astronomické montáže.

Když přepnete dřív, než vystřílíte první komoru, zásobník se sekne a je potřeba ho znovu vybít a nabít.

Meaning 4

anatomy

dutina (2) v těle organismů

Example sentences:

Komorová tachykardie či fibrilace komor vzniklé první den infarktu v nemocnici obvykle mají dobrou prognózu.

Nejsilnější myokard se nachází v levé komoře srdce, protože zde dochází k vypuzování okysličené krve do velkého krevního oběhu.

Translations:

ČZJ

meaning 1

Meaning 5

oborová samosprávná zastupitelská korporace

Example sentences:

Ve svém vystoupení uvedl, že pozice lékařské komory je od počátku projektu neměnná.

Místopředseda blanenské Oblastní hospodářské komory Josef Vrba si myslí, že ekonomická situace v okrese se v poslední době podstatně zhoršila.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Translations:

ČZJ

meaning 1

Meaning 6

policy

zákonodárný sbor v některých státech

Example sentences:

Dolní komora Parlamantu nepropustila do třetího čtení návrh zákona o financování nákupu stíhaček pro českou armádu.

Je pravdou, že i kdyby některý návrh prošel oběma komorami, prezident Clinton by jej mohl vetovat.

Meaning 7

history

úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo vysokého církevního feudála

Synonyms:

pokladna (meaning 3)

Example sentences:

Aby tam mohla Filipina nenápadně přesídlit, zařídil Ferdinand, aby se svolením stavů byl Křivoklát r. 1560 od královské komory zastaven Ladislavu ze Štemberka.

Collocations with this lemma