Czech

levný

Lexical category: adjective

comparativelevnější
superlativenejlevnější

Meaning 1

stojící málo peněz, laciný 1

Synonyms:

laciný 1

Antonyms:

drahý 1

Example sentences:

levný byt

levná cena (nízká)

Translations:

ČZJ

meaning 1