Aims and functions of the dictionary

The Dictio is an online monolingual dictionary, which has been developed to provide support to university students communicating in sign language, sign language interpreters and translators, and sign language linguists. It is gradually growing to become a helpful tool for wide public use, as it enables to present standard as well as specialized lexis of both sign (visual-motoric) and spoken (audio-oral) languages in one and the same interface.

At present the Dictio provides information on the lexis of the following languages:

 • Czech Sign Language (CZJ)
 • Czech
 • Slovak Sign Language
 • Slovak
 • Austrian Sign Language (ÖGS)
 • German (GE)
 • English (EN)
 • American Sign Language (ASL)
 • International Sign System (IS)

Parts of the Dictio

The Dictio provides searching among semantic equivalents (translations) and among lexicon in dictionaries of covered languages.
The Dictionary provides detailed informations about single entries (eg. grammatical information, explanations, examples of use)

Published Entries

 • Only verified semantic equivalent linkings are provided.
 • Only entries containing semantic definitions, and example sentences are provided in the dictionary.

Wider content is provided to registered users only after login. Access is provided to students, interpreters, linguists etc.

Please contact us via email: dictio@teiresias.muni.cz in case of providing unrestricted access.


Covered publications

Czech Sign Language:

 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 27 s. ISBN 80-244-1113-X
 • LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). 2. doplněné vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 31 s. ISBN 80-244-1114-8
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy[CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2009, 24 s. ISBN 978-80-7373-077-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2006, 32 s. ISBN 80-7168-986-6
 • LANGER, J. a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2007, 17 s. ISBN 978-80-7373-019-2
 • LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2008, 24. ISBN 978-80-7373-041-3.
 • FRITZ, Milan. Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.

This Czech dictionary integrates the lexis of significant printed Czech dictionaries, such as Dictionary of Standard Czech, Dictionary of Foreign Words, and Online Language Guide.

 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Academia, 1998.
 • Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004.
 • Kraus, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005.
 • Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vydání, obsahově totožné se 3. Praha: Academia, 2005.

The dictionary of Slovak covers following printed dictionary:

 • ŠMEHILOVÁ, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-9245-28-4.

The data from all dictionaries is processed and structured in a way that allows the entries in sign language and in written language to be presented in the same manner.


The Dictionary Entry Content

Czech Sign Language

 • Headword (lemma) in CZSL as a video from two different perspectives (front and side view)
 • Grammar information (word class characteristics, morphological irregularities)
 • Etymology of the sign
 • Stylistics information (regional or other restrictions in usage, for specialized terms or other neologisms also the author of the proposal)
 • Transcription into SignWriting or HamNoSys (enables search)
 • Semantic field
 • Description of meaning of the CZSL expression, in CZSL
 • Example of use in an authentic CZSL utterance
 • Semantically superordinate and subordinate, synonymic and antonymic expressions in CZSL
 • Phraseological units with the given CZSL expression, with examples of use in an authentic CZSL utterance
 • Translations into Czech

Czech language:

 • Headword in Czech in the basic dictionary form (lemma)
 • Origin of the word
 • Czech grammar information (word class characteristics, morphological paradigm, verb valency, prepositional phrases)
 • Czech stylistics information (distributoin area, expressive function, etc.)
 • Semantic field
 • Description of meaning of the Czech expression, in Czech
 • Syntactical relations and phraseological units, with examples of use in an authentic Czech utterance
 • Semantically superordinate and subordinate, synonymic and antonymic expressions
 • Translation into Czech Sign Language

Work teams

The work teams invited to collaborate on the Czech Sign Language dictionary are all Czech teams dealing with Czech Sign Language, its teaching, translating and research – that is groups in charge of elicitation of spontaneously existing sign lexis as well as teams reaching suggestions for the terminological development of Czech Sign Language. For managing the dictionary, a board of experts – Czech Sign Language users, a board of experts on lexicography and a technical team are to be established.

AKAI

2018 /IS/: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák, Ondřej Klofáč
(seznam hesel)

Teiresiás AKA

2018 /ČZJ/: Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák, Mgr. Lucie Štefková, Bc. Martin Kulda, Mgr. Vlastimil Chlumský, Jindřich Mikulík, Tomáš Zbavitel, Mirka Tylová, Bc. Marie Pangrácová, Bc. Dana Peňázová, Mgr. BcA. Pavel Kučera Ph.D., Mgr. Radka Stará
(seznam hesel)

Teiresiás BIO

2009 - 2010 /ČZJ/: Bc. Dana Peňázová, Magda Jandusová, Nikola Novotná, Dagmar Kovaříková, Mgr. Pavel Kučera, Martin Zrnečko, Miroslava Kočková, Iveta Smutná, Lenka Richterová, Marie Basovníková, Markéta Spilková, Pavlína Spilková, Tomáš Pruša, Milan Urík, Pavel Hurník

2011-2014 /ČZJ/: Mgr. Lucie Štefková, Marie Pangrácová, Milan Fritz, Bc. Magda Jandusová, Bc. Nikola Novotná, Bc. Dagmar Kovaříková, Zuzana Jakešová (do r.2013), Bc. Dana Peňázová, MUDr. Pavel Hurník, Mgr. Bc. Tomáš Pruša, MUDr. Milan Urík (do r. 2012), Bc. Marie Basovníková (do r. 2013), Bc. Martin Kulda, Hana Wiesnerová (od 2014)
(seznam hesel)

Teiresiás INF

2005 - 2007 /ČZJ/: Bc. Tomáš Sklenák, Martin Kulda, František Tichý, Lukáš Michl, Radek Červinka, David Podsedník, Robert Zaoral, Marek Bednařík, Tomáš Wirth, Leoš Materna, Jana Lapčáková, Petr Čížek, ing. Aleš Kastner
2013 - 2014 /ČZJ/: Mgr. Tomáš Sklenák, František Tichý, Bc. Martin Kulda, Bc. Radek Červinka, Lubomír Hykl, Martin Ťulák, Jakub Peřina, René Ratajský, Bc. Marek Bednařík, Martin Paulík (2014)
(seznam hesel)

Teiresiás MNP

2006 /ČZJ/: Bc. Tomáš Sklenák, Zlatuše Kurcová, Mgr. Lucie Kastnerová, Martin Kulda, BcA. Daniela Pořízková, Monika Zelinková, Michaela Camperová, Iveta Smutná, Bc. Dana Peňázová, Mgr. Pavel Kučera, Mgr. Radka Faltínová, Mgr. Marie Horáková, Mgr. Tomáš Horák, Anna Diblíková, René Ratajský, Anna Pangrácová
(seznam hesel)

Teiresiás OZZ

2013 - now /ČZJ/: PaedDr. Roman Vojtechovský, Mgr. Jana Wagnerová, Ondřej Klofáč, Miroslava Tylová, Bc. Dagmar Máliková, Mgr. Hana Strachoňová Ph.D., PhDr. Petr Peňáz
Viktor Sersen (2014), Radim Minárik (2014), Jan Borovanský (2014), Marie Mikulíková (2014)
(seznam hesel)

Teireisás S1

2005 - 2007 /transkripce SignWriting/: Bc. Jan Fikejs, Mgr. Alexandr Zvonek, Mgr. Pavel Kučera, Bc. Dana Peňázová

Teiresiás S2

2008 - 2014 /transkripce SignWriting/: Bc. Jan Fikejs, Bc. Jitka Václavíková (2008-14, 2017-now), Bc. Jitka Tarabová (2008-2011), Bc. Žaneta Petraturová (2008-14), Mgr. Alena Sliacka (2011-2016), Anna Pangrácová (2012), Nikola Novotná (2012)

Teiresiás SPED

2014 /ČZJ/: Mgr. Lucie Štefková, Mgr. Bc. Tomáš Sklenák, Bc. Monika Zelinková, Bc. et Bc. Jiří Procházka, Vojtěch Pražák, Bc. Daniela Tesaříková, Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
(seznam hesel)

Team working on Czech dictionary

2014 - now: Mgr. Hana Strachoňová, Mgr. Jana Zemanová, Ph.D (2014), Mgr. Kateřina Najbrtová (2014-15)

TUB

2018 /SPJ/: Mgr. Vanda Šinkovičová, Ing. Jozef Jančovič, Mgr. Radoslav Petrík, MgA. Michal Hefty, Mgr. Richard Schramm, PaedDr. Ondrej Feč, PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
(seznam hesel)

TUB SOC

2018 /SPJ/: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, Mgr. Vladimíra Beliková PhD, Mgr. Veronika Vojtechovská
(seznam hesel)

UKB

2018 /SPJ/: prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD., Mgr. Vladimíra Beliková PhD., Mgr. Veronika Vojtechovská, Mgr. Silvia Doményová, Mgr. Jozef Rigo, PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský
(seznam hesel)