Kontakt

Slovník vznikol v rámci spolupráce nasledujúcich pracovísk:

Aktuálna podoba slovníkov je výsledkom nasledujúcich projektov:

  • Universal learning design – inovácie interpretačných a komunikačných služieb (ComIn), CZ.1.07/2.2.00/07.0133
  • Potlačenie jazykovej bariéry sluchovo postihnutých študentov prostredníctvom automatického spracovania jazyka (POJABR), CZ.1.07/2.2.00/07.0189
  • Sieť expertných pracovísk na zabezpečenie inklúzie v terciárnom vzdelávaní (ExpIn), CZ.1.07 / 2.2.00 / 29.0010

Otázky, pripomienky a podnety

Akékoľvek otázky k slovníku, jeho funkčnosti alebo prípadný výskyt technických problémov, smerujte na: dictio@teiresias.muni.cz